Lied van Ballingschap

Lied van Ballingschap

Film over schrijver Nasim Khaksar (2016)

Regisseur John Albert Jansen, Oogland. Research en scenario, uitvoerend producent: Marieke Rodenburg

Bekijk de film op RTV Utrecht

Vertoond op Nederlands filmfestival, BBC Persia. 

Ballingschap is naakt staan tegenover een wereld die zich snel van ons vervreemdt.

Nasim Khaksar werd in 1944 geboren in de Zuid-Iraanse havenstad Abadan. Hij werd als schrijver in Iran zowel door het regime van de sjah als door dat van Khomeini vervolgd. Hij zegt: “In mijn boeken hoor je de wounded voices van mensen die gevangen hebben gezeten, die gemarteld zijn. Stemmen die roepen om rechtvaardigheid, om liefde.”

Om aan de doodstraf te ontkomen vluchtte Khaksar in 1983 ‘over de Iraanse bergen tot onder de mistige Hollandse hemel’. Hij woont sindsdien als balling in Utrecht. In Lied van ballingschap kijken we met zijn blik naar Utrecht, waar hij bij toeval terechtkwam, en reizen we met hem terug tot aan zijn onbereikbare vaderland. De herbeleving van zijn vlucht van ruim dertig jaar geleden.

Lied van ballingschap vertelt het leven van een man die zich rekenschap geeft van zijn ballingschap en het bestaan als vluchteling. Als het stof van dertig jaar vluchteling zijn is neergedaald, als de herinneringen aan de geselingen tijdens zijn gevangenschap een verre echo zijn, wat blijft er dan over?

De wereld van een banneling is een vreemde wereld. De last van je eigen geschiedenis drukt zwaar op je zwakke schouders. Herinnering na herinnering komt boven. Na een tijdje zie je in, dat de persoon die daar zit slechts een leeg omhulsel is. Zijn ziel is ergens anders.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s